Ka āwhina te raraunga i te rangatahi kia hono ki ngā whāinga wāhi ki te mahi

Ka whakamahia ngā mōhiotanga tatauranga e James Parker o Hāwera Welding Contractors hei rapu rangatahi i roto i Taranaki e hiahia ana ki te mahi, hei rapu hoki i te wāhi e noho rā rātou.

Ka āwhina te raraunga i te rangatahi kia hono ki ngā whāinga wāhi ki te mahi

Ka whakamahia ngā mōhiotanga tatauranga e James Parker o Hāwera Welding Contractors hei rapu rangatahi i roto i Taranaki e hiahia ana ki te mahi, hei rapu hoki i te wāhi e noho rā rātou.

Ka āwhina te raraunga i te rangatahi kia hono ki ngā whāinga wāhi ki te mahi

Ina kitea e te rangatahi he tūranga mahi, he tino painga kei roto mō rātou. Hei painga hoki tēnei mō tō rātou hapori katoa.

Ka whakamahia ngā mōhiotanga tatauranga e James Parker o Hāwera Welding Contractors hei rapu rangatahi i roto i Taranaki e hiahia ana ki te mahi, hei rapu hoki i te wāhi e noho nei rātou.

Kātahi ka tukua e ia he piatanga i tana kamupene; Hāwera Welding Contractors, hei whakatupu i tana tira kaimahi rangatahi.

Ko tā tēnei piatanga he whakangungu i a rātou ki tētahi pūkengatanga mahi, he ara hou i te ao nei, me te pakari ahumoni mō rātou me tō rātou whānau.

Inā noa atu te panonitanga o te āhua o te noho mō ētahi o aku kaimahi, kua tahuri ki te hoko whare, kua tae tika mai ki te mahi, kua mōhio ki te painga o te whāinga moni mō rātou, e kaha ai rātou ki te hoko taonga mō rātou. He mea hira tēnei mō te noho a

James Parker

Kaihautū Whakahaere, Hāwera Welding Contractors