Hei āwhina tēnei mea te raraunga i te tangata kia uru, kia whakamahi hoki i te Reo Rotarota o Aotearoa

Hei tautoko te raraunga tatauranga i te whāinga a Te Poari o Te Reo Rotarota o Aotearoa (NZSL) kia tautokona te Reo Rotarota hei reo whai mana, kia tupu hoki te hapori whakamahi i tēnei reo.

Hei āwhina tēnei mea te raraunga i te tangata kia uru, kia whakamahi hoki i te Reo Rotarota o Aotearoa

Hei tautoko te raraunga tatauranga i te whāinga a Te Poari o Te Reo Rotarota o Aotearoa (NZSL) kia tautokona te Reo Rotarota hei reo whai mana, kia tupu hoki te hapori whakamahi i tēnei reo.

Hei āwhina tēnei mea te raraunga i te tangata kia uru, kia whakamahi hoki i te Reo Rotarota o Aotearoa

Ko te kaupapa o te poari o te Reo Rotarota o Aotearoa (NZSL), he whakatairanga, he whakapūmau hoki te Te Reo Rotarota hei reo whai mana i Aotearoa. Ko ngā whāinga mātāmua taketake e rua a te Poari o Te Reo Rotarota o Aotearoa (NZSL) kia taea e ngā tāngata te ako i Te Reo Rotarota, kia pai ai te tomo mai, te whakamahi hoki i te reo kia whai wāhi ki ngā mahi o ia rā.

E taea ai tēnei, me mātua mōhio te Poari tokohia ngā tāngata o Aotearoa e whakamahi ana i te Reo Rotarota o Aotearoa. Mā ngā raraunga tatauranga hei whakautu te pātai mā rātou. I kitea i reira i te tau 2018, i te whakamahi tōna 4,600 tāngata Turi i Te Reo Rotarota, ā, 23,000 ngā tāngata huia katoatia.

Kei te hiahia te Poari ki te whakapiki i te maha o ngā wāhi e whakamahia ai te Reo Rotarota o Aotearoa, me te whakapakari i te hapori ka kaha ki te whakamahi i te reo, me te matatau hoki ki te kawe i te reo nei.

I whiwhi te Rōpū Taiohi Turi o Te Whanganui-a-Tara i ētahi pūtea mai i te Poari, hei whakahuihui i ngā taiohi turi, me ngā taiohi rongo, kia ako i te Reo Rotarota, kia tūhonohono, kia tupu hoki te māia. He ngahau ki a rātou te hononga ki ētahi atu ka puea ake i tētahi rōpū taiohi. Mā te whakapipiri ki ētahi atu kaiwhakamahi o te Reo Rotarota o Aotearoa ka piki tō rātou māia, ka tū ake rātou hei tauira tangata mō ngā rā kei mua.

Ko taku tūmanako kia huia te hunga taiohi e te Rōpū Taiohi o te Reo Rotarota o Aotearoa kia whakapakaritia tō rātou tū i roto i te reo rotarota, kia whakatōkia hoki he hapori kaiwhakawhiti kōrero whānui kē atu.

Tina Carter

Te Rōpū Taiohi Turi o Te Whanganui-a-Tara