Ko e tohi kakai ki he 2023 2023 Census information in Lea Faka-Tonga

Ke ‘ilo fekau‘aki mo e tohi kakaí, ‘uhinga ‘oku tau fakahoko aí mo e founga ke fakakakato aí.

Ko e tohi kakai ki he 2023 2023 Census information in Lea Faka-Tonga

Ke ‘ilo fekau‘aki mo e tohi kakaí, ‘uhinga ‘oku tau fakahoko aí mo e founga ke fakakakato aí.