สํามะโนประชากรประจำปี 2023 2023 Census information in Thai

เรียนรู้ว่าสํามะโนประชากรคืออะไร ทําไมเราจึงทำการสำรวจ และคุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

สํามะโนประชากรประจำปี 2023 2023 Census information in Thai

เรียนรู้ว่าสํามะโนประชากรคืออะไร ทําไมเราจึงทำการสำรวจ และคุณจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

สํามะโนประชากรคืออะไร What is the census

สํามะโนประชากรเป็นการสํารวจทั่วประเทศที่จัดขึ้นทุก ๆ ห้าปี ซึ่งเป็นการนับข้อมูลอย่างเป็นทางการของทุกคนใน Aotearoa นิวซีแลนด์และสถานที่ที่พวกเขาอาศัยหรืออยู่ (ที่อยู่อาศัย)

การสํารวจสํามะโนประชากรครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2023

การสํารวจสํามะโนประชากรช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่า Aotearoa นิวซีแลนด์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังช่วยให้รัฐบาลและองค์กรอื่น ๆ สามารถวางแผนบริการสําหรับประชาชนและชุมชน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และระบบขนส่งสาธารณะได้

ใครต้องร่วมตอบสํามะโนประชากร Who needs to do the census

ทุกคนที่อยู่ใน Aotearoa นิวซีแลนด์ในวันสํามะโนประชากร ซึ่งก็คือวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2023 จะต้องร่วมตอบในการสํารวจสํามะโนประชากร ซึ่งครอบคลุม

 • พลเมืองนิวซีแลนด์
 • ผู้อยู่อาศัยอย่างถาวรในนิวซีแลนด์
 • ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์
 • ชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนนิวซีแลนด์

คุณยังต้องกรอกสํามะโนประชากรหากคุณ

 • อาศัยอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้าน
 • อยู่ในโรงพยาบาล
 • ไม่มีที่อยู่
 • กําลังเดินทางหรือทํางานภายในนิวซีแลนด์

ประเด็นที่คุณจะถูกถามในสำมะโนประชากร What you are asked in the census

สํามะโนประชากรจะถามคําถามเกี่ยวกับตัวคุณ ที่อยู่อาศัยของคุณ (สถานที่ที่คุณอาศัยหรืออยู่) และบุคคลอื่น ๆ ที่อาศัยหรืออยู่ในที่อยู่อาศัยของคุณ

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกจัดกลุ่มเข้ากับคําตอบของบุคคลอื่น เพื่อมอบข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับสถานที่และชุมชนใน Aotearoa นิวซีแลนด์

Stats NZ คุ้มครองข้อมูลและตัวตนของคุณ เราดูแลให้แน่ใจว่าจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ในข้อมูลที่เราเผยแพร่

เราไม่แบ่งปันคําตอบส่วนบุคคลของคุณให้ใครทราบ ซึ่งรวมถึงองค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคม (Ministry for Social Development), Kainga Ora, ตํารวจนิวซีแลนด์ (NZ Police) หรือกรมสรรพากร (Inland Revenue)

คุณจะได้รับแบบฟอร์มสํามะโนประชากรของคุณอย่างไร How you will get your census forms

StatsNZจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรและวิธีการเข้าร่วมให้คุณทราบ

 • ในบางพื้นที่ของนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่สํารวจสํามะโนประชากรจะไปเยี่ยมเยียนคุณเพื่อมอบทั้งแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสารและจดหมายที่ประกอบด้วยรหัสเข้าถึงเพื่อให้สามารถร่วมทําการสํารวจสํามะโนประชากรออนไลน์
 • สำหรับส่วนอื่น ๆ ของนิวซีแลนด์ จะมีการส่งจดหมายพร้อมรหัสเข้าถึงเพื่อให้เข้าร่วมตอบสํามะโนประชากรออนไลน์ไปยังแต่ละที่อยู่อาศัยเท่านั้น

คุณสามารถตอบสํามะโนประชากรได้ทางออนไลน์หรือในรูปแบบเอกสาร You can do the census online or on paper

ไม่ว่าที่อยู่อาศัยของคุณจะได้รับคำเชิญในรูปแบบใดก็ตาม คุณสามารถเลือกตอบสํามะโนประชากรได้ทางออนไลน์หรือในรูปแบบเอกสาร

หากคุณไม่ได้รับแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสารที่ที่อยู่อาศัยของคุณ หรือคุณต้องการแบบฟอร์มเพิ่ม คุณสามารถสั่งเพิ่มได้จากเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

แบบฟอร์มทางออนไลน์และในรูปแบบเอกสารมีทั้งภาษาอังกฤษและทั้งสองภาษา te reo Māori/ภาษาอังกฤษ รูปแบบเอกสารมีให้ในขนาดใหญ่ด้วย

ขอรับแบบฟอร์มในรูปแบบเอกสาร 

โทรฟรี: 0800 CENSUS (0800 236 787)

ต้องกรอกแบบฟอร์มสํามะโนประชากรของคุณเมื่อใด When to complete your census forms

คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มสํามะโนประชากรของคุณได้ทันที ขอแนะนำให้กรอกแบบฟอร์มก่อนหรือในวันสำรวจสำมะโนประชากร ซึ่งก็คือวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2023

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มสำมะโนประชากร ขอให้คุณพิจารณาถึงสถานที่ที่คุณเข้าพักในคืนวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2023

คุณยังสามารถกรอกข้อมูลได้หลังจากวันสํารวจสํามะโนประชากร

วิธีการกรอกแบบฟอร์มสํามะโนประชากรของคุณ How to complete your census forms

สำมะโนประชากรประกอบด้วยสองแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มแรกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคุณ ซึ่งเรียกว่า แบบฟอร์มเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (Dwelling Form) เพียงบุคคลเดียวในแต่ละที่อยู่อาศัยจะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ หากคุณอาศัยอยู่กับผู้อื่น ให้ตรวจสอบว่าใครจะเป็นผู้กรอก
 • อีกแบบฟอร์มเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งเรียกว่าแบบฟอร์มส่วนบุคคล (Individual Form) ทุกคนในที่อยู่อาศัยจะต้องกรอกแบบฟอร์มส่วนบุคคล ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องตรวจสอบว่าได้กรอกแบบฟอร์มส่วนบุคคลสําหรับเด็กและทารกด้วย

จะขอรับความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มสํามะโนประชากรของคุณได้อย่างไร How to get help to complete your census forms

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มสํามะโนประชากร คุณสามารถขอให้คนที่คุณไว้วางใจช่วยคุณได้ เช่น

 • เพื่อน
 • สมาชิกในครอบครัว
 • เจ้าหน้าที่รวบรวมสํามะโนประชากร

คุณสามารถโทรติดต่อสายด่วนสำหรับการสำรวจสำมะโนประชากรได้ฟรีที่ 0800 CENSUS (0800 236 787)

คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ที่พูดภาษา

 • Māori
 • ซามัว
 • ตองกา
 • จีนกลาง
 • จีนกวางตุ้ง
 • เกาหลี
 • ฮินดี
 • ปัญจาบ

ทีมสำรวจสำมะโนของเราจะจัดกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ประชาชนกรอกสำมะโนได้เสร็จเรียบร้อย  

ดูที่นี่เพื่อหาสถานที่ใกล้ ๆ คุณ (ลิงก์ไปยังแผนที่กิจกรรม) 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Your information and privacy

เราเก็บคําตอบที่คุณให้เราเป็นความลับและอย่างปลอดภัย เราทําได้โดยการใช้กฎหมายและมาตรฐานบังคับ และการรักษาความปลอดภัยในหลายขั้น ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถระบุตัวคุณหรือคําตอบของคุณสําหรับคําถามสํามะโนประชากร เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลจากการสํารวจสํามะโนประชากร