Totou Puke Tagata 2023 2023 Census information in Vagahau Niue

Kumikumi ke iloa ko e heigoa e totou puke tagata, ko e ha ne taute ai e tautolu, mo e maeke fēfē a koe ke matutaki atu ki ai.

Totou Puke Tagata 2023 2023 Census information in Vagahau Niue

Kumikumi ke iloa ko e heigoa e totou puke tagata, ko e ha ne taute ai e tautolu, mo e maeke fēfē a koe ke matutaki atu ki ai.

Ko e heigoa e totou puke tagata What is the census

Ko e totou puke tagata ko e fakaholoaga kumikumi ke lata mo e motu katoa, taute lagataha he lima e tau. Ko e totouaga he tau tagata oti i Aotearoa Niu Silani mo e tau matakavi ne nonofo ai a lautolu (tau kaina).

Ko e totou puke tagata ka hau to taute he Aho Ua, 7 ia Mati 2023.

Ko e totou puke tagata ke lagomatai aki e tau tagata oti ke maama e tau hikihikiaga ki Aotearoa Niu Silani mai he tau tau loga. Lagomatai aki foki e fakatufono mo e falu a tau matakau kehekehe ke talaga e tau fakatokatokaaga lagomatai ma e tau tagata mo e tau maaga, tuga e tau fale gagao, tau aoga, mo e tau puhala uta fano tagata.

Ko hai ne kua lata ke taute e totou puke tagata Who needs to do the census

Ko e tau tagata oti ne nonofo i Aotearoa Niu Silani he po ka taute ai e totouaga puke tagata kua lata pauaki ke kau atu ke he totou puke tagata nei. Putoia ai:

 • tau tagata Niu Silani
 • tau tagata ne kua nonofo mau i Niu Silani
 • tau tagata mai he falu a kautu i Niu Silani
 • tau tagata evaeva mai he falu a kautu i Niu Silani.

Kua lata ia koe ke fakapuke e pepa totou tagata kaeke:

 • kua nofo a koe he kaina ne nakai totou ko e fale
  ko koe ne nofo he fale gagao
 • kua nakai iloa e nofoaga mooli haau
 • ko koe ha ne fano evaeva po ke gahua fano i Niu Silani.

Tau hūhū ka hūhū atu ki a koe ke lata mo e totou puke tagata What you are asked in the census

Ko e totou puke tagata to hūhū e tau hūhū hagaao ia ki a koe, nofoaga haau, (kaina ne nofo ai a koe) mo e falu a tagata foki ne nonofo mo koe.

Ko e tau talahauaga ka moua mai ia koe to pota fakalataha mo e tau talahauaga mai he tau tagata oti, ke moua aki e tau talahauaga mo e tau kumikumiaga ke he tau mena ne nonofo ai e tau tagata mo e tau maaga i Aotearoa Niu Silani.

To puipui he Stats NZ e higoa haau po ke falu a fakailoaaga mo e tau talahauaga mai ia koe. To lali fakalahi a mautolu ke nakai maeke taha ke iloa ko hai a koe he magaaho ka lolomi ai e tau talahauaga mai ia mutolu.

Nakai fakakite e mautolu e tau talahauaga mo e falu a matakau kehekehe. Putoia foki e tau matakau tuga e Faahi he Ministry for Social Development, Kainga Ora, Faahi Leoleo ti pihia mo e faahi Inland Revenue.

Tau puhala ke moua e tau pepa totou puke tagata haau How you will get your census forms

To fakafano atu he Stats NZ e tau fakailoaaga hagaao ke he totou puke tagata mo e haau a tau mena ke taute.

 • Ko e falu a matakavi ha Niu Silani, maeke e tagata gahua he matakau totou puke tagata ke finatu ke he kaina haau ke taatu e tau pepa ke fakapuke mo e tohi ne toka ai e access number (numela ke fakaaoga) e koe ke taute aki e totou puke tagata ki luga he kupega hila.
 • Ko e falu a matakavi foki ha Niu Silani, to moua ni ke he tohi ka fakahū atu ke he kaina ne tohi ai e access code (numela ke fakaaoga) ke fakapuke aki e tau pepa totou puke tagata ki luga he tau kupega hila.

Maeke ia koe ke fakapuke haau a tau pepa totou tagata ki luga he kupega hila po ke fapuke ke he tau laupepa ne kua lolomi You can do your census online or on paper

Ko e heigoa ni ne kua fakahu atu ke he kaina haau, fifili e koe, taute haau a tau pepa totou puke tagata ki luga he kupega hila po ke fakapuke ke he tau laupepa ne kua lolomi.

Kaeke ke nakai moua e koe e tau pepa totou puke tagata ke he haau a kaina, ti ka manako ke moua foki falu a pepa totou tagata, maeke ia koe ke hea mai ki a mautolu mo e nakai fai totogi.

Tau pepa ke fakapuke ki luga he kupega hila mo e tau pepa ne kua lolomi ti fakapuke ke he tau puhala tohitohi, moua ua ke he vagahau Peritania mo e vagahau Maori/Peritania. Ko e tau pepa kua tohi ke he vagahau Peritania maeke foki ke moua ke he tau matatohi kua fakamata lalahi.

Tau ota ke lata mo e tau pepa lolomi  

Freephone: 0800 CENSUS (0800 236 787)

A fe ke fakapuke e tau pepa totou tagata haau When to complete your census forms

Fakapuke e tau tohi totou tagata haau ke he magaaho ka moua ai e koe. Lali ke fakapuke ke he aho kua fakatoka ki ai po ke fakapuke to hoko e aho Ua, 7 ia Mati 2023.

Ko e magaaho ka fakapuke e koe e tau pepa haau, taute e fekau nai mai he matakavi po ke kaina ne nofo ai a koe he po Ua, aho 7 ia Mati 2023.

Tau puhala ke fakapuke aki e tau pepa totou tagata haau How to complete your census forms

Ua e veveheaga ke he tau pepa totou tagata.

 • Taha, hagaao ia ke he kaina nofo mau haau. Fakamataulu e pepa nei ko e Dwelling Form (Pepa ke lata mo e Kaina).
 • Taha pepa ke lata ia mo koe. Fakamataulu e pepa nei ko e Individual Form (Pepa ke lata mo e tagata) Tau mamatua mo e tau tagata leveki, fakakia e tau pepa Individual Form ke lata mo e tau fanau ikiiki, pihia mo e tau tama mukemuke ke fakapuke.

Moua fēfē e tau lagomatai ke lata mo e fakapukeaga he tau pepa totou tagata How to get help to complete your census forms

Kumi taha tagata ne iloa mo e fai falanakiaga a koe ki ai ke lagomatai ke fakapuke e tau pepa totou tagata haau.  

Hea atu ke he numela 0800 CENSUS (0800 236 787) kaeke kua manako lagomatai. Nakai fai totogi ka hea ke he numela nei.

Ko e tau tagata gahua lagomatai ha mautolu maeke ke vagahau ke he tau vagahau kehekehe. Ko e tau vagahau kehekehe ia:

 • Vagahau Peritania
 • Te reo Māori
 • Gagana Samoa
 • Lea Faka-Tonga
 • Mandarin
 • Cantonese
 • Kolea
 • Hindi
 • Punjabi.

To fai fakaholoaga lagomatai ma e tagata ke he tau matakavi kehekehe he motu ke lagomatai e tau tagata ke fakapuke e tau pepa totou puke tagata.  

Kumikumi atu ke iloa e tau matakavi ka fakahoko ai e tau lagomatai fakatagata ke lata mo e totou puke tagata (vagahau Peritania mo e te reo Maori).

Tau talahauaga haau mo e tau puipuiaga fakatagata Your information and privacy

To leveki mo e puipui e mautolu e tau tali ne moua mai ia koe. To fakagahua foki e mautolu e tau mata fakatufono mo e tau peehiaga, mo e fakaaoga e tau puhala puipui loga.

To nakai maeke he ha tagata ke iloa ko hai a koe ti pihia ke he tau tali ne moua mai ia koe he magaaho ka tohia ai e mautolu e pepa totou puke tagata.