Điều tra dân số năm 2023 2023 Census information in Vietnamese

Tìm hiểu điều tra dân số là gì, tại sao chúng tôi điều tra dân số và cách thức để bạn có thể tham gia.

Điều tra dân số năm 2023 2023 Census information in Vietnamese

Tìm hiểu điều tra dân số là gì, tại sao chúng tôi điều tra dân số và cách thức để bạn có thể tham gia.

Điều tra dân số là gì What is the census

Điều tra dân số là khảo sát trên quy mô toàn quốc được tổ chức năm năm một lần. Đó là việc kiểm đếm chính thức tất cả mọi người đang có mặt ở Aotearoa New Zealand, và những nơi họ sống hoặc tạm trú (chỗ ở).

Lần điều tra dân số kế tiếp sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023.

Điều tra dân số giúp mọi người hiểu Aotearoa New Zealand đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Nó cũng giúp chính phủ và các cơ quan khác lập kế hoạch phục vụ cho người dân và các cộng đồng, như bệnh viện, trường học và giao thông công cộng.

Ai cần tham gia điều tra dân số Who needs to do the census

Tất cả mọi người đang có mặt ở Aotearoa New Zealand vào Ngày Điều Tra Dân Số, Thứ Ba ngày 7 tháng 3 năm 2023 phải tham gia điều tra dân số. Điều này bao gồm:

 • công dân New Zealand
 • người định cư ở New Zealand
 • cư dân nước ngoài đang có mặt tại New Zealand
 • du khách nước ngoài đang có mặt tại New Zealand.

Bạn vẫn phải điền vào biểu mẫu điều tra dân số nếu bạn:

 • đang sống ở một nơi không phải là một ngôi nhà
 • đang ở trong bệnh viện
 • không có địa chỉ, chỗ ở
 • đang du lịch hoặc làm việc tại New Zealand.

Bạn sẽ được hỏi những gì trong các biểu mẫu điều tra dân số What you are asked in the census

Biểu mẫu điều tra dân số hỏi các câu hỏi về bạn, chỗ ở của bạn (nơi bạn sống hoặc tạm trú), và bất kỳ người nào khác đang sống hoặc tạm trú tại chỗ ở của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được nhóm lại cùng với thông tin thu thập từ những người khác để có được dữ liệu và số liệu thống kê về các địa điểm và cộng đồng ở Aotearoa New Zealand.

Cơ quan Thống kê NZ bảo vệ thông tin và danh tính của bạn. Chúng tôi đảm bảo không thể nhận dạng được bạn trong các dữ liệu chúng tôi xuất bản.

Chúng tôi không chia sẻ câu trả lời của bạn với bất kỳ ai. Không chia sẻ với các cơ quan chính phủ như Bộ Phát triển Xã hội (cơ quan phát trợ cấp), Kainga Ora (cơ quan hỗ trợ nhà xã hội), Cảnh sát NZ hoặc Doanh thu Nội địa (cơ quan thuế).

Cách thức để bạn nhận được biểu mẫu điều tra dân số How you will get your census forms

Cơ quan Thống kê NZ sẽ gửi cho bạn thông tin về điều tra dân số và cách thức tham gia.

 • Ở một số vùng của New Zealand, nhân viên điều tra dân số sẽ đến nhà bạn để cung cấp biểu mẫu điều tra dân số bằng giấy, đồng thời cung cấp thư trong đó có mã truy cập để tham gia điều tra dân số trên mạng.
 • Ở các vùng khác của New Zealand, chúng tôi chỉ gửi đến chỗ ở của bạn thư trong đó có mã truy cập để tham gia điều tra dân số trên mạng.

Bạn có thể tham gia điều tra dân số trực tuyến (online) hoặc bằng giấy You can do the census online or on paper

Cho dù bạn nhận được biểu mẫu bằng giấy hoặc nhận thư trong đó có mã truy cập, bạn đều có quyền chọn tham gia điều tra dân số trên mạng hoặc bằng giấy.

Nếu bạn không nhận được biểu mẫu điều tra dân số bằng giấy tại chỗ ở của bạn, hoặc bạn cần thêm biểu mẫu giấy, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cấp thêm miễn phí.

Biểu mẫu điều tra trên mạng và bằng giấy có sẵn bằng tiếng Anh và song ngữ tiếng Māori + tiếng Anh. Biểu mẫu giấy tiếng Anh cũng có sẵn ở định dạng 'Large Print' (in chữ to để hỗ trợ người thị lực kém).

Đặt hàng biểu mẫu giấy 

Điện thoại miễn phí: 0800 CENSUS (0800 236 787)

Khi nào cần hoàn thành biểu mẫu điều tra dân số của bạn When to complete your census forms

Bạn có thể điền vào biểu mẫu điều tra dân số ngay khi bạn nhận được nó. Cố gắng làm xong vào hoặc trước Ngày Điều Tra Dân Số, Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023.

Khi bạn điền vào biểu mẫu điều tra dân số, bạn cho biết chỗ ở của bạn vào đêm Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023.

Bạn vẫn có thể điền vào biểu mẫu sau Ngày Điều Tra Dân Số (sau ngày 7/3).

Cách thức hoàn thành biểu mẫu điều tra dân số của bạn How to complete your census forms

Bộ biểu mẫu điều tra dân số bao gồm hai biểu mẫu.

 • Một biểu mẫu hỏi về chỗ ở của bạn. Nó có tên là Dwelling Form (biểu mẫu chỗ ở). Chỉ cần một người đại diện trong chỗ ở (ngôi nhà) điền vào biểu mẫu này. Nếu bạn sống chung với người khác, hãy coi lại ai sẽ/đã điền vào biểu mẫu này.
 • Một biểu mẫu hỏi về bạn. Nó được gọi là Individual Form (biểu mẫu cá nhân). Mỗi người trong nhà (chỗ ở) đều phải điền vào biểu mẫu cá nhân của riêng họ. Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ con cần đảm bảo biểu mẫu cá nhân của các bé, kể cả bé sơ sinh, được điền đầy đủ.

Cách thức để được giúp đỡ hoàn thành biểu mẫu điều tra dân số How to get help to complete your census forms

Nếu bạn cần được trợ giúp để điền vào biểu mẫu điều tra dân số, bạn có thể nhờ những người mà bạn tin tưởng giúp đỡ bạn, ví dụ:

 • bạn bè
 • thành viên trong gia đình
 • người thu thập biểu mẫu điều tra dân số.

Bạn có thể gọi điện thoại đến đường dây trợ giúp điều tra dân số miễn phí theo số 0800 CENSUS (0800 236 787)

Bạn có thể yêu cầu nói chuyện với người nói tiếng:

 • Māori
 • Samoa
 • Tonga
 • Phổ thông Trung quốc
 • Quảng Đông
 • Hàn Quốc
 • Hindi
 • Punjabi

Chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện ở nhiều địa phương khác nhau để giúp người dân hoàn thành biểu mẫu điều tra dân số.  

Kiểm tra ở đây để tìm sự kiện gần nhà bạn (liên kết đến bản đồ sự kiện). 

Thông tin và quyền riêng tư của bạn Your information and privacy

Chúng tôi giữ riêng tư và an toàn các câu trả lời mà bạn đưa ra cho chúng tôi. Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách áp dụng luật pháp và các chuẩn mực, đồng thời sử dụng nhiều lớp bảo mật. Không ai có thể nhận ra bạn hoặc các câu trả lời của bạn trong biểu mẫu điều tra dân số khi chúng tôi công bố dữ liệu điều tra dân số.