Mō te tatauranga

Whakahaeretia ai te tatauranga ia rima tau, ā, hei painga mō te katoa.

Mō te tatauranga

Whakahaeretia ai te tatauranga ia rima tau, ā, hei painga mō te katoa.

He aha te tatauranga?

Ko tēnei mea te tatauranga he uiuinga ā-motu whānui, e puta ai te whakaahua nui rawa o te katoa mō te noho o te tangata i ō tātou tāone nunui, i ō tātou tāone iti, i ō tātou rohe i te tuawhenua me ngā moutere o waho atu. Hei āwhina tēnei mahi te tatau i ngā kāwanatanga, i ngā kaunihera, i ngā iwi, i ngā rōpū hapori me ngā umanga kia whakatau take e pā ana ki a koe, ki tō whānau me tō hapori.

Me whakakī au i te tatauranga?

Ko te tatauranga te uiuinga kotahi anake e kapi katoa ai te taupori katoa. Nā reira he mea hira kia herea ngā tāngata katoa o Aotearoa kia whai wāhi ki roto. E aro nui ana mātou kia ngāwari kē atu te whāinga wāhi ki Tatauranga 2023, kia tutuki ai tēnei ritenga ā-ture i te tangata.

Ka whakamahia ngā rarauranga tatauranga mō te aha?

Whakamahia ai ngā raraunga o te tatauranga kia whakatau i ngā take katoa e pā ana ki tō oranga. Whakamahia ai ēnei raraunga e ngā hinonga kāwanatanga, ngā kaunihera, ngā iwi, ngā rōpū hapori me ngā umanga kia whakatau take e pā ana ki ngā ratonga ka whakamahia e tātou katoa, me te whakamahere mō aua ratonga. Mā te whai wāhi atu kei te āwhina koe kia mārama kē atu tō hapori ki ngā mahi me ōna hiahia.

He aha ngā mea hou hei te Tatauranga 2023?

Tērā anō ētahi panonitanga rawe ka puta i te tatauranga hou. Tērā ētahi āhuatanga kua kawea kētia e mātou kia ngāwari ai te whai wāhi, kia tauria hoki te tangata - tae atu ki te hoatu i ētahi ara hou hei whakaoti māu i te tatauranga, me ētahi āwhina nui kē atu mā te hunga mate āwhina.