Manatārua

Ko ngā mōhiotanga katoa nā Tatauranga Aotearoa i whakaputa, he mea tautiaki e te manatārua Karauna©.

Hāunga ngā wāhi i āta tautuhitia, he mea raihana tata ki te katoa o ngā kai i te pae i raro i te raihana Creative Commons Attribution 4.0 International.

Hāunga ngā whakaahua, ngā pikitia, ngā moko rānei, ngā mea katoa rānei he tauākī manatārua motuhake tōna, ka taea e koe te tārua, te tohatoha, te whakaurutau hoki i te mahi, ki te whakaingoatia e koe a Tatauranga Aotearoa, ki te piri hoki koe ki ērā atu whakaritenga raihana.

Hei tono whakaaetanga kia whakamahi anō i tētahi whakaahua, pikitia rānei, moko rānei, īmēratia info@stats.govt.nz.

E kore e taea e koe te whakamahi i tētahi moko tari, moko kāwanatanga rānei, te coat of arms rānei, mehemea he mahi tēnā e takahia ai te Flags, Emblems, and Names Protection Act 1981, tērā rānei e takahia taua ture mehemea i te whakamahia e koe i Aotearoa.

Whakaingoatanga

Ka taea e koe te whakamahi kōrero anō kua whakaputaina e mātou, ki te whakaingoatia a Tatauranga Aotearoa e koe, mā te whakamahi i tētahi o ngā whakapuaki i raro iho nei. 

Te tikanga o te whakamahi anō i ngā kai, ka taea e koe te whakawātea i aua kai ki te iwi whānui mā te whakaputanga, te tohanga, te tiritiringa ahakoa pēhea te ara. 

Tēnā whakamahia ngā kupu 'Stats NZ' i tō whakaingoatanga, kaua te moko o Tatauranga Aotearoa.

He whakapuaki hei whakauru ki te whakamahi anō koe i ētahi kōrero, kāore he rerekētanga:

Ki te whakarerekē koe i ētahi kōrero nā Tatauranga Aotearoa, ki te whakaurua rānei ki tētahi kohinga, tēnā whakaurua atu te whakapuaki e whai ake nei:

Puna: Tatauranga Aotearoahe mea raihana hoki e Tatauranga Aotearoa kia whakamahia anō i raro i te Creative Commons Attribution 4.0 International.

He whakapuaki hei whakauru ki te whakarerekē anō koe i ētahi kōrero o roto:

Ki te whakarerekē koe i ētahi kōrero nā Tatauranga Aotearoa, ki te whakaurua rānei ki tētahi kohinga, tēnā whakaurua atu te whakapuaki e whai ake nei:

I takea mai i/kei roto hoki i ēnei mahi ngā raraunga a Tatauranga NZ, he mea raihana hoki Tatauranga Aotearoa hei whakamahi anō i raro i te raihana Creative Commons Attribution 4.0 International.